Samen denken we na over de troeven van Kampenhout en geven we de toekomst van onze gemeente kleur. Het resultaat wordt vastgelegd in een ruimtelijk beleidsplan voor Kampenhout én leidt tot een tweede fase van 'Kleur mee de toekomst'.

Stap 1: troeven en dromen (2017)

We brengen de troeven van Kampenhout vandaag in beeld. Welke troeven heeft Kampenhout op het vlak van wonen, verplaatsen, ontspannen en werken? We onderzoeken en verdiepen ideeën om Kampenhout in de toekomst nog beter te maken voor elke inwoner.

Inwoners konden deelnemen via het online platform 'kleurmeedetoekomst.be' en offline dialoog avonden.

Stap 2: mogelijke toekomstbeelden via burgerparticipatie (2018)

Met alle ideeën gaan we – ook samen met inwoners! – aan de slag. We gaan op zoek naar wat Kampenhout nu en in de toekomst drijft, waar de grootste krachten liggen …

We maken de eerste contouren van mogelijke toekomstbeelden, en kleuren die in vervolgsessies verder in. Het komt er op neer dat we het leven, wonen, werken, verplaatsen en ontspannen in die toekomsten écht concreet verbeelden: Hoe stellen we ons dat voor? Wat doen we als inwoner in die toekomst? Waar zullen we aan zien en merken dat die toekomst “werkt”?

Stap 3: omgevingsanalyse (2018)

Simultaan met stap 2 voert een gespecialiseerd bureau een analyse uit op basis van cijfers, gegevens en prognoses van en over Kampenhout. We brengen de resultaten van de participatie en de studie samen.

We gaan op zoek naar kansen om de toekomstbeelden te realiseren: wat is er nodig? Wie kan wat ondernemen? Wat zijn de consequenties van bepaalde keuzen? Hoe kunnen mogelijke tegenstrijdigheden toch met elkaar verzoend worden?

Stap 4: ambitie formuleren (2019)

We formuleren een gezamenlijke ambitie en vertellen hoe we Kampenhout in de toekomst (nog) beter willen maken voor iedereen. Dit wordt vertaald in een ambitienota die we voorleggen aan de beleidsmakers [ambtenaren en politiek]. Zo willen we aangeven welke elementen voor de toekomst belangrijk zijn, waar we als Kampenhoutenaren van dromen en misschien ook waar we van wakker liggen.

Stap 5: Ruimtelijk beleidsplan (2019)

We stellen op basis van alle input een ruimtelijk beleidsplan op. Dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, samen met alle opmerkingen en bedenkingen van alle burgers tijdens het proces.

Stap 6: fase 2 (2019 - 2020)

In het najaar lanceren we de tweede fase van 'Kleur mee de toekomst'. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief en www.kleurmeedetoekomst.be!